Polgármesteri határozat - 5/2020. - Horváth Tibor lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 5/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat vagyonát képező, kiskőrösi 2462 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 6200 Kiskőrös, Mészáros Lőrinc utca 22. szám 15/A. ajtószám alatti, 1 szoba, 1 konyha, 1 fürdőszoba, 1 éléskamra helyiségekből álló, komfortos, 34 m2 alapterületű lakásra vonatkozóan a bérleti jogviszonyt Horváth Tibor 6200 Kiskőrös, Mészáros Lőrinc utca 22. szám 15/A. ajtószám alatti lakos részére, 1 éves időtartamra meghosszabbítom.
  2. Kezdeményezem a lakásbérleti szerződés közös megegyezéssel történő módosítását és a határozatban foglaltak szerinti tartalommal történő megkötését, majd azt követően annak közjegyzői okiratba foglalását.
80 KB
5-2020.doc
24.59 KB
5-2020-melleklet.docx