Polgármesteri határozat - 4/2020. - Pályázat benyújtása „TOP-1.1.1-16. kódszámú, ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati konstrukcióban”

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata a tulajdonában lévő Kiskőrös külterület 0560/128 hrsz alatti ingatlanon ipari parkot alakít ki.
  2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az Önkormányzat a TOP-1.1.1-16 kódszámú „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése” c. pályázati kiírás keretében, a projekt megvalósításához bruttó 109.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére támogatási kérelmet nyújt be.
  3. a költségvetési rendelet következő módosítását - a fentiek figyelembevételével - terjesztem elő.
79.5 KB
4-2020.doc