Polgármesteri határozat - 3/2020. - Kiskőrös-Tabdi között létesítendő kerékpárút nyomvonalának kialakítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata településrendezés közfeladatainak - kerékpárút kiépítése – céljából, visszterhes tulajdonszerzés útján megvásárolja a határozat-tervezet 1-4 melléklete szerinti 0107/9, 0109/18, 0109/20, 0111/25, 0111/27, 0111/29, 0111/31 és 0111/33 hrsz-ú földrészleteket az adásvételi szerződésekben foglalt tulajdon-átruházási feltételekkel.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata a határozat-tervezet 1-4 melléklete szerinti adásvételi szerződéseket megköti továbbá az azzal összefüggő jognyilatkozatokat megteszi, valamint gondoskodik a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
  3. Az adásvétellel összefüggő mindennemű költséget Kiskőrös Város Önkormányzata viseli.
79.5 KB
3-2020.doc
65.5 KB
3-2020-1-melleklete.doc
68.5 KB
3-2020-2-melleklete.doc
81.5 KB
3-2020-3-melleklete.doc
70 KB
3-2020-4-melleklete.doc