Polgármesteri határozat - 2/2020. - Az 1. számú felnőtt fogorvosi körzet működtetése

Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet 46. § (5) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata Dr. Herczeg László (szül: Szeged III., 1968. 01.29. an: Szabó Mária, lakcím: 6440 Jánoshalma, Tompa Mihály utca 21. orvosi működési nyilvántartási száma: 51532) fogorvossal Kiskőrös Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.)  önkormányzati rendelet 3. számú melléklete szerinti 1. számú felnőtt fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történő működtetésére a határozat 1. számú melléklete szerinti előszerződést megköti és a kiskőrösi 1. számú felnőtt fogorvosi körzetre vonatkozó praxisengedély kiadása esetén a fogorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére Dr. Herczeg László egyéni vállalkozó fogorvossal, a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést határozatlan időre megköti.
  2. Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy Dr. Herczeg László fogorvos, egyéni vállalkozó a Kiskőrös, belterületi 2481 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kiskőrös, Árpád u. 8. szám alatt található önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban elhelyezkedő orvosi rendelő helyiséget telephelyként használhassa. 
  3. felkérem az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális intézmény vezetőjét, hogy a határozat 3. pontjában szereplő helyiség üzemeltetésével és a fogászati kezelőegység beszerzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
82 KB
2-2020.doc