Polgármesteri határozat - 14/2020. - A 122/2019. számú képviselő-testületi határozat végrehajtásához szükséges önerő biztosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. A „TOP-1.2.1-16. kódszámú, a társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati konstrukcióban” tárgyú beruházás megvalósításához, saját forrásként a pályázatban nem elszámolható 1.588.642,-Ft összegű általános forgalmi adó  fedezetét Kiskőrös Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önk. rendelet 7. sz. melléklet. 3. cím terhére biztosítom.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önk. rendelet soron következő módosítást az 1. pontban foglaltak figyelembevételével terjesztem elő.
82 KB
14-2020.doc