Polgármesteri határozat - 13/2020. - A 10/2020. sz. polgármesteri határozat és mellékletének módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata a vízgazdálkodási, vízkárelhárítási közfeladatainak megvalósítása céljából, visszterhes tulajdonszerzés útján megvásárolja a jelen határozat melléklete szerinti 1924/4 hrsz-ú 1919 m2 térmértékű földrészletet, az adásvételi szerződésben foglalt tulajdon-átruházási feltételekkel.
  2. A Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 13.) önk. rendelet 7. sz. melléklet. 3. cím terhére biztosítom a fedezetet, a soron következő módosítást a fentiek figyelembevételével terjesztem elő.
81 KB
13-2020.doc
30.25 KB
13-2020-melleklet.docx