Polgármesteri határozat - 12/2020. - Döntés beszerzési eljárás lezárásáról folyószámlahitel-keret biztosítása és számlavezető pénzintézet kiválasztása tárgyában

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. megállapítom, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata által a ”Pénzforgalmi számla vezetése és folyószámlahitel-keret biztosítása” tárgyú beszerzési eljárásban -  elfogadva a bírálati jegyzőkönyvben foglaltakat - az ajánlattételi felhívásnak és a bírálati szempontoknak megfelelően a K&H Bank Zrt. ( 1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) és a Takarékbank Zrt. (1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9.)  érvényes ajánlatot nyújtott be.

  1. az eljárás eredményeként megállapítom, hogy – a legkedvezőbb ajánlatot tevő - K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) az eljárás nyertese

A második legkedvezőbb ajánlatot a Takarékbank Zrt. (1117.Budapest, Magyar tudósok körútja 9.) ajánlattevő nyújtotta be.

  1. egyetértek azzal, hogy a K&H Bank Zrt.-vel (1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 3 éves határozott időtartamra -2020.07.01. napjától – 2023. 06.30.napjáig- a bankszámlaszerződések megkötésre kerüljenek a határozat 1. sz. melléklete szerinti tartalommal

  1. egyetértek azzal, hogy a K&H Bank Zrt.-vel (1095. Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) 250 000 000 HUF– azaz kettőszázötven millió forint – keretösszegű folyószámlahitel szerződés kerüljön megkötésre a határozat 2. sz. melléklete szerinti tartalommal.

  1. vállalom, hogy a 3. és 4. pontokban meghatározottak érdekében a kapcsolódó szükséges intézkedések meghozatalra, a szerződések aláírásra kerülnek.

83 KB
12-2020.doc
2.89 MB
12-2020-1-melleklet.pdf
1.05 MB
12-2020-2-melleklet.pdf