Polgármesteri határozat - 1/2020. - 62/2019. számú képviselő-testületi határozat módosítása

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozom:

  1. a „Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati kiírásra” tárgyú 62/2019. számú határozatának

a) 1. pontját az alábbiak szerint módosítom:
„egyetért az Árpád utca 8.szám alatti 2481 hrsz-ú önkormányzati ingatlan felújításával megvalósuló bruttó 48.000.000,- Ft összköltségű beruházással.”
valamint
b) 3. pontját az alábbiak szerint módosítom:
„az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott beruházás megvalósítása érdekében, saját forrásként bruttó 18.000.000.- Ft összeget biztosít.”

  1. felkérem a jegyzőt, hogy a tárgyévi költségvetési rendelet soron következő módosítását - a fentiek figyelembevételével - készítse elő.
80.5 KB
1-2020.doc