Polgármesteri határozat - 10/2020. - Az 1924/4 hrsz-ú ingatlan adásvétele a záportározó területének kialakítására

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

  1. Kiskőrös Város Önkormányzata a vízgazdálkodási, vízkárelhárítási közfeladatainak megvalósítása céljából, visszterhes tulajdonszerzés útján megvásárolja a határozat melléklete szerinti 1924/4 hrsz-ú 1919 m2 térmértékű földrészletet, az adásvételi szerződésben foglalt tulajdon-átruházási feltételekkel.
  2. Kiskőrös Város Önkormányzata képviseletében a határozat mellékletét képező változási vázrajz szerinti telekalakítási eljárást lefolytatom, az adásvételi szerződést megkötöm, továbbá az azzal összefüggő jognyilatkozatokat megteszem, valamint gondoskodom a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről.
  3. A telekalakítási eljárással és az adásvétellel összefüggő mindennemű költséget Kiskőrös Város Önkormányzata visel.
  4. A Város 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjesztem elő.
82 KB
10-2020.doc
29.73 KB
10-2020-1-melleklet.docx
52.67 KB
10-2020-2-melleklet.pdf