Neumann Károly emlékkönyvébe

Selmecbánya
1841. április 17.

Szeretlek, mint a hold a csendes éjet,
Miként a léget a szabad madár;
Szeretlek oh, barátom, míg az élet
Köréből a halál a sírba zár.