Kolmár József emlékkönyvébe

Pápa
1842. április 12.

Magas trónján a sors ül, titkos könyv kezében,
Az életkönyv ez; benne két lap a mienk,
Az egyiken borongó gyász vonúl sötéten,
A másik hajnalodva rózsaként dereng.
Ohajtom én: legyen hő kedveződ a végzet,
 Hogy általolvasnod ne kelljen a sötétet!