Parlagfű, növényvédelmi ügyek

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 17. § (4) bekezdése értelmében köteles a földhasználó az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Fentiek ellenőrzését belterületen hivatalból vagy bejelentésre a települési önkormányzat jegyzője végzi.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezés kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor - a külterületi ingatlanokhoz hasonlóan - közérdekű védekezést kell elrendelni.

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt a Tv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján növényvédelmi bírság kiszabásának van helye.

A hatáskör gyakorlója: Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség: Kiskőrös Város közigazgatási területén létesítendő telep esetében

Ügyintézéshez szükséges okiratok

  • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány értelemszerű kitöltése. elektronikus úton ügyfélkapuval (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. törvény alapján.

Az ügyet intéző osztály: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. sz. iroda 1. ajtó
Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens
Telefon: 78/513-120/237 mellék
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 12:30 - 18:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyintézés határideje: 60 nap

Az eljárásért fizetendő illeték/díj: Illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Ügyfélkapu segítségével a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap weboldalon. Ágazat: általános vagy egyéb igazgatási ügyek, Ügytípus: mezőgazdasági, környezetvédelmi ügyek menüpontok alatt megtalálható nyomtatvány. (BEJELENTÉS PARLAGFŰVEL VAGY ALLERGÉN GYOMMAL SZENNYEZETT TERÜLETRŐL)

Az alkalmazott jogszabályok:

  • A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet
  • Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Egyéb fontos tudnivalók

Amennyiben belterületi magántulajdonú ingatlan vagy közterületi ingatlan parlagfű-szennyezettsége észlelhető, bejelentés tehető hivatalunknál, illetve a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül. A bejelentésben szükséges megadni a parlagfűvel szennyezett ingatlan pontos címét, a bejelentő személyes adatait, és amennyiben ismert, az ingatlan helyrajzi számát, tulajdonosának/használójának nevét, címét.

Parlagfű Bejelentő Rendszer: https://pbr.nebih.gov.hu/pbr_usercenter/Content/user/login.aspx

Parlagfű, növényvédelmi ügyek
173.55 KB
parlagfu.pdf