Pályázati kiírás lakás bérbevételére

Kiskőrös Város Önkormányzata pályázatot hirdet lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére.

A lakás címe: 6200 Kiskőrös, Mészáros Lőrinc utca 22. szám, 4. ajtószám (2458 hrsz)
helyiségei: 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 fürdőszoba, 1 WC, 1 éléskamra, 1 tüzelőtároló
komfortfokozata: komfortos
alapterülete: 65 m2
bérleti díja: 310,- Ft/m2/hónap

AZ INGATLAN BÉRBEADÁSA LEGFELJEBB KÉT ÉVES IDŐTARTAMRA TÖRTÉNIK!

A bérbevétel iránti pályázat az erre rendszeresített formanyomtatványon

2024. június 20. 12:00 óráig

a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetnél (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 8. helyiség) nyújtható be személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben (hétfő: 08:00-12:00, csütörtök: 12:30-18:00), valamint postai úton a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalnak (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) címezve.

A formanyomtatvány beszerezhető a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetnél (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 8. helyiség), valamint elektronikus úton letölthető a www.kiskoros.hu (https://kiskoros.hu/palyazat-szocialis-helyzet-alapjan-berbe-adhato-onkormanyzati-tulajdonu-lakas-berbevetelehez) weboldalról.

Szociális rászorultság alapján történő bérbeadás (pályázati jogosultság) feltételei:

Szociális helyzet alapján önkormányzati bérlakás kizárólag pályázat útján, legfeljebb 2 éves időtartamra annak adható bérbe, akinek a lakáspályázat beadásakor – a vele jogszerűen együttköltöző személyek jövedelmével együtt számítva – az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének másfélszeresét (42.750,-Ft), egyedül élő pályázó esetében kétszeresét (57.000,-Ft), emellett a pályázónak vállalnia kell, hogy a lakásbérleti szerződés fennállása alatt életvitelszerűen a lakásban tartózkodik. 

Nem jogosult szociális helyzete alapján önkormányzati bérlakásra:   
az a pályázó, akinek a lakáspályázat beadásakor tulajdonában, haszonélvezetében beköltözhető lakás van vagy 1.000.000,-Ft-ot meghaladó ingó vagyonnal rendelkezik.

A beérkezett pályázatok alapján a Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága választja ki a lakás bérlőjének személyét.

A kiválasztott bérlővel a bérleti szerződést a polgármester köti meg.

A lakásbérleti szerződést közjegyzői okiratba foglalják, amelynek különleges bizonyító ereje abban áll, hogy közhiteles módon igazolja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot az okiratban szereplő személy megtette. A közjegyzői okiratba foglalás díjköteles, mely összeg közjegyző részére történő megfizetése a bérlőt terheli.

A pályázatot kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárás során egyetlen pályázóval se kössön szerződést és ily módon indokolás nélkül is eredménytelennek minősítse a pályázatot.

Kiskőrös, 2024. június 03.

Lakáspályázat nyomtatvány
315.57 KB
lakaspalyazat-nyomtatvany-20241.pdf

Hasonló cikkek

Kiskőrösi választókerületekhez tartozó utcák listája
Kiskőrösi Hírek
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2024. júniusi száma.
Kiskőrösi Hírek
Megjelent Kiskőrös város ingyenes közéleti és kulturális havilapjának - a Kiskőrösi Híreknek - a 2024. májusi száma.