Pályázat közüzemi díj/rezsi támogatás elnyerésére

Kiskőrös Város Önkormányzata „Fészekrakó Program Kiskőrösön” keretében a város szakember ellátásának megtartására pályázatot hirdet közüzemi díj/rezsi támogatás elnyerésére.

Pályázati jogosultság feltételei:

  • A piaci alapon bérelt vagy saját tulajdonú ingatlan közüzemi/rezsi kiadásainak támogatására
  • A támogatás folyósításának időtartama minimum 6 hónap maximum 24 hónap.
  • A közüzemi/rezsi támogatás számlával igazolt összege maximum 20.000,-Ft/hó.
  • Pályázatot a 18-35 év közötti korosztály nyújthat be.
  • Kiskőrösön lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Kiskőrösön él,
  • A pályázat benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a rezsitámogatás folyósításának végéig nem tölti be a 35. életévét,
  • Kiskőrösi székhelyű/telephelyű munkáltatónál végzettségének megfelelő munkakörben munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy kiskőrösi székhellyel vállalkozási tevékenységet végez.
  • Vállalja, hogy lakcímmel rendelkezve, életvitelszerűen Kiskőrösön marad a támogatás folyósítás megszűnését követően minimum 2 évig,
  • Közüzemi/rezsi díj támogatására háztartásonként egy pályázat nyújtható be.
  • Vállalja, hogy a pályázat időtartama alatt, azzal összefüggésben önkéntes tevékenységet végez.

A pályázat az erre rendszeresített pályázati űrlapon 2022. október 13. 16:00 óráig a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1., emelet 5. helyiség) nyújtható be személyesen ügyfélfogadási időben vagy meghatalmazott útján, valamint postai úton, a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatalnak (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.) címezve.

A pályázati űrlap beszerezhető a Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Stratégiai és Városüzemeltetési Osztályánál (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. emelet 8. helyiség), valamint elektronikus úton letölthető a www.kiskoros.hu weboldalról.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület Társadalompolitikai Bizottsága bírálja el.

A közüzemi díj támogatására a megállapodást a polgármester köti meg.

A pályázat részletes feltételeit Kiskőrös Város Önkormányzatának az „Esély Otthon - Fészekrakó Program Kiskőrösön” pályázat keretében nyújtandó ösztönző támogatásokról szóló 21/2019. (XI. 21.) rendelete tartalmazza, mely elérhető a www.kiskoros.hu weboldalon.


Kiskőrös, 2022. szeptember 26.

Pályázati kiírás
473.94 KB
palyazati-kiiras.pdf
Jövedelemnyilatkozat
22.9 KB
jovedelemnyilatkozat.docx
Vagyonnyilatkozat
22.49 KB
vagyonnyilatkozat.docx
Pályázati adatlap
21.98 KB
palyazati-adatlap.docx

Hasonló cikkek

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kiskőrösi Járási Hivatala állásajánlatai 2022. december 2-án.
A 460/2022. (XI.10.) Korm. rendelet  1. §-a jogszabályi felhatalmazása alapján a Képviselő-testület 107/2022. sz. határozatával  2022. december 22. napjától 2023. január 06.
Felhívjuk az ipari tevékenységet folytatók figyelmét, hogy Kiskőrös Város Jegyzője, mint engedélyező hatóság a megnövekedett külterületi illegális hulladékelhagyás miatt kiemelt hatósági ellenőrzést rendel el az alábbi tevékenységet folytatóknál.