Méhek bejelentése, vándoroltatása

A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig az újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdésétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjénél.

A jegyző a méhészt nyilvántartásba veszi. Amennyiben a méhek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével összefüggő területen van (udvar, kert, stb.) a méhész köteles a méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40*30 cm nagyságú táblán jól látható módon feltüntetni.

A méhek állandó tartási helyükről átköltöztetés, vándoroltatást vagy elidegenítés esetén egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. Az igazolást a hatósági állatorvos állítja ki.

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását annak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni a települési önkormányzat jegyzőjének.

A hatáskör gyakorlója: Kiskőrös Város Jegyzője

Illetékesség

A méhállommányok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) 2. §-a alapján.

Ügyintézéshez szükséges okiratok

  • A Polgármesteri Hivatal által rendszeresített nyomtatvány online, értelemszerű kitöltése https://ohp-20.asp.lgov.hu/ugyinditas oldalon, Ágazat: Általános vagy egyéb igazgatási ügyek, Ügytípus: mezőgazdaság, környezetvédelem menüpont alatt választható ki és ügyfélkapus bejelentkezéssel beküldhető.
  • FVM rendelet 3. számú melléklete (bejelentő lap)
  • FVM rendelet 4. számú melléklete (kijelentő lap)

Az ügyet intéző osztály: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:

Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. 1. em. 2. sz. iroda 1. ajtó
Varga Anikó gazdaság-igazgatási referens
Telefon: 78/513-120/237 mellék,
E-mail: igazgatas [kukac] kiskoros [pont] hu

Ügyfélfogadás:

hétfő: 8:00 - 12:00
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda: 12:30 - 18:00
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: nincs ügyfélfogadás

Ügyintézés határideje: 8 nap

Az eljárásért fizetendő illeték/díj: Illetékmentes

Elektronikus ügyindítási lehetőség

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - a törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni.

Az alkalmazott jogszabályok:

  • A méhállommányok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003.(VI. 27.) FVM rendelet
  • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
  • az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
Méhek bejelentése, vándoroltatása
148 KB
meheszek-bejelentese-vandoroltatasa.pdf