Megalkotott rendeletek 2022

  • 2022. január 27.
Szám Kihirdetés dátuma Tárgy
1/2022. I. 27. Kiskőrös Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2022. I. 27. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2022. II. 24. Kiskőrös Város 2022. évi költségvetéséről
4/2022. II. 24. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezéséről és az anyakönyvi eljárásban fizetendő díj mértékéről szóló 4/2015. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2022. III. 04. Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2022. III. 24. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2022. V. 26 Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról szóló rendelet
8/2022. V. 26 Kiskőrös Város 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2022. VI. 23 A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2022. IX. 22 Kiskőrös Város 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2022. IX. 22 A közösségi együttélés alapvető szabályairól
12/2022. X. 20 Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2022. XI. 24 Kiskőrös Város 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2022. XI. 24 14/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete a közvilágítás üzemeltetéséről
15/2022. XI. 24 15/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (VII.13.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
16/2022. XII. 15 16/2022. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról