Megalkotott rendeletek 2021

  • 2022. január 27.
Szám Kihirdetés dátuma Tárgy
1/2021. II. 08. a közterületi maszkviselés szabályairól 
2/2021. II. 22. Kiskőrös Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2021. II. 22. Kiskőrös Város 2021. évi költségvetéséről
4/2021. III. 26. Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
5/2021. V. 31. az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
6/2021. V. 31.  Kiskőrös Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2021. V. 31. a közterületi maszkviselés szabályairól szóló 1/2021. (II. 08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
8/2021. VIII. 27. Kiskőrös Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
9/2021. VIII. 27. Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2021. VIII. 27. a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2021. X. 21. Kiskőrös Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2021. X. 21. a közművelődésről 
13/2021. X. 21. a szociális ellátásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2021. X. 21. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 26/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2021. XII. 16. Kiskőrös Város 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2021. XII. 16. a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 10/2001. (IV.19.) önkormányzati rendelet módosításáról