Megalkotott rendeletek 2018

  • 2022. január 27.
Szám Kihirdetés dátuma Tárgy
1/2018. I. 25. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2018. I. 25. a követelések elengedésének eseteiről
3/2018. II. 14. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről
4/2018. II. 14. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII. 19.) önk. rendelet módosításáról
5/2018. II. 14. Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2018. III. 22. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2018. IV. 26. a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2018. V. 30. 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
9/2018. V. 30. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2018. V. 21. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII. 19.) önk. rendelet módosításáról
11/2018. VII. 12. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2018. VIII. 9. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2018. VIII. 29. a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2018. IX. 19. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2018. X. 17. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
16/2018. X. 17. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2018. XII. 20. Kiskőrös Város 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2018. XII. 20. 18/2018. (XII. 20.) önkormányzati rendelete Kiskőrös Város településképe védelmének helyi szabályairól