Megalkotott rendeletek 2017

  • 2022. január 27.
Szám Kihirdetés dátuma Tárgy
1/2017. I. 27. Kiskőrös Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2017. II. 3. Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
3/2017. II. 16. Kiskőrös Város 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2017. II. 16. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről
5/2017. II. 16. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2017. IV. 27. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
7/2017. V. 16. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
8/2017. VI.25. az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról
9/2017. VI. 25. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
10/2017. V. 25. a szociális ellátásokról szóló 7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2017. VI. 15. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
12/2017. VI. 15. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII. 19.) önk. rendelet módosításáról
13/2017. VI. 15. a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2017. VI. 15. a közterületek elnevezéséről, az elnevezés megváltoztatásáról, azok jelöléséről, és a házszámozás rendjéről szóló 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
15/2017. VII.13. a településfejlesztéssel, településrendezéssel  és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
16/2017. VII. 13. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
17/2017. IX. 22. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
18/2017. X. 26. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
19/2017. X. 26. a közösségi együttélés alapvető szabályairól
20/2017. X. 26. a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások térítési díjáról szóló 8/2015.(III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
21/2017. X. 26. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2013. (XII. 19.) önk. rendelet módosításáról
22/2017. XI. 24. az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 10/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
23/2017. XII. 14. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
24/2017. XII. 14. egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
25/2017. I. 2. Kiskőrös Város 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról