Lakossági fórum - helyi építési szabályzat módosítás - 2019. december 19.

Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Lakosság, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján elkészíttette a Helyi Építési Szabályzat módosításának előzetes és munkaközi tájékoztatóját.

A Képviselő-testület 147/2019. számú határozata alapján a módosítási eljárás két eljárástípusban zajlik:

1. A Képviselő-testület a Kiskőrös 2560 hrsz-ú ingatlant, mint az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával megvalósuló tornacsarnok létesítésének helyszínét, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, ezért a területet érintő módosítás a Kormányrendelet 42. §-a értelmében tárgyalásos eljárás lefolytatásával történik, így arról munkaközi tájékoztató kerül közzétételre. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkaközi tájékoztató az alábbi linken érhető el: http://kiskoros.hu/kiskoros-varos-telepulesrendezesi-eszkozeinek-modositasa-targyalasos-eljaras-2019-december

2, A Kormányrendelet 32. § (1) bekezdés a) pontja alapján teljes eljárás lefolytatása szükséges a 147/2019. számú határozat mellékletében meghatározott módosítások végrehajtására, ezért arról előzetes tájékoztató kerül közzétételre.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az előzetes tájékoztató az alábbi linken érhető el: http://kiskoros.hu/kiskoros-varos-telepulesrendezesi-eszkozeinek-modositasa-elozetes-tajekoztato-teljes-eljaras-2019-december

 A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet az irányadó, ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:

„a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a kiskőrösi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a kiskőrösi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a kiskőrösi szervezettel vagy intézménnyel rendelkező országgyűlés által elismert egyházak
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.”

Észrevételeiket, javaslataikat 2019. december 31. napjáig várjuk a foepitesz [kukac] kiskoros [pont] hu e-mail címre megküldve, postai úton a Kiskőrös Város Önkormányzata 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. címre küldve.

Tájékoztatásom egyben meghívó is a tárgyban tartandó lakossági fórumra,
melynek ideje: 2019. december 19. 15:00 óra
helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterem (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)


Kiskőrös, 2019. december 02.

Tájékoztató lakossági fórumról
634.08 KB
tajekoztato-lakossagi-forum-1202.pdf

Hasonló cikkek

A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő ismét várja vendégeit
A Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő egy évben kétszer is bezár pár napra, hogy el tudják végezni az állagmegóvó karbantartási munkálatokat. Tavasszal a nyári főszezon előtt, illetve ősszel. Idén az őszi munkálatokat november elején végeztük el- adott tájékoztatást a fürdőt üzemeltető Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Schäffer Tamás.
Munkatársat keresnek
Általános karbantartó munkatársat keresünk fa-, fémipari, vagy épületgépész szakmunkás végzettséggel.
A lehullott falombot is összeszedik a városközpontban
Két lényeges feladata van a Kőrösszolg Nonprofit Kft. dolgozóinak a városközponttal kapcsolatban. Az egyik, a lombhullató fák lehullott leveleinek összeszedése, ami napi szinten ad munkát több embernek- mondta Schäffer Tamás, a kft. ügyvezető igazgatója. A takarítási folyamatok különböző fázisaiban gépekkel is dolgoznak.