Lakossági fórum - 2021. május 27.

Kiskőrös Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 18/2015. (IX.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Lakosság, Szervezetek!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes település-rendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) előírásai alapján elkészíttette a Helyi Építési Szabályzat módosításának munkaközi tájékoztatóját.

Tájékoztatom Önöket, hogy a munkaközi tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://drive.google.com/drive/folders/14QC9D5VI4wRfw5QEqgWOnFK7MuGEAUOi?usp=sharing

A helyi társadalom, partnerek körének meghatározására, értesítésük módjára a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 15/2017. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet az irányadó, ezek szerint a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítése, módosítása során partner:

„a) a település közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
b) a kiskőrösi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet,
c) a kiskőrösi székhellyel bejegyzett civil szervezet,
d) a kiskőrösi szervezettel vagy intézménnyel rendelkező országgyűlés által elismert egyházak
e) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet.”

A hatályos településrendezési eszközök munkaközi anyagának megismerésére és vélemény nyilvánítására az általános szabályoktól eltérően a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet értelmében előzetes és munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet az önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató formájában.

A Partnerségi egyeztetés 2021. május 27.-én a meghirdetéssel indul.

Észrevételeiket, javaslataikat 2021. június 10. napjáig várjuk a foepitesz [kukac] kiskoros [pont] hu e-mail címre megküldve.

Kiskőrös, 2021. május 27.

Lakossági fórum - 2021. május 27.
45.5 KB
tajekoztato-lakossagi-forum-0527.doc