KT Bem József Általános Iskola

KT Bem József Általános Iskola

Cím: 6200 Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2. 
Telefon/fax: +36-78/312-684 
E-mail: bemiskola [kukac] kt-bem [pont] hu
Internet: http://www.kt-bem.hu
Intézmény igazgatója: Lasztovicza László

2015. évi iskolakezdés új változásokat hozott intézményünk életében. Iskolánk neve KT Bem József Általános Iskola egy telephellyel és 6 tagintézménnyel működik szeptember elsejétől. Intézményünk lett a székhelyiskola, így mint egy iskolaközpont vezetjük a járás legnagyobb oktatási intézményét.

Feladatunknak tekintjük azt, hogy tanórán és tanórán kívül segítsünk a nehéz körülmények között élő tanulók felzárkóztatását. Sok gondot fordítunk a jó képességű, tehetséges gyerekek fejlesztésére. Pedagógusaink nem mondanak le a Zsolnai-módszer elemeinek beépítéséről, megszerzett tapasztalataikról. Hangsúlyt fektetünk a természettudományos képzésre, az idegen nyelvekre (angol emelt szint), a testnevelésre. Biztosítjuk a szabadidős lehetőségeket, az iskola könyvtárának és sportlétesítményeinek használatát, működtetjük a szakköröket és sportköröket, szervezzük a tanulmányi és egyéb vetélkedőket, megemlékezéseket, valamint felkészítjük diákjainkat a tantárgyi versenyekre. Mindezt tesszük a tanulók személyiségének fejlesztése, sikeres középiskolai tanulmányuk megalapozása érdekében.

A feltételrendszerünk adott. Az iskola akadálymentes. Termeink felszereltek, informatika oktatására felkészültek vagyunk. Az utóbbi évek beruházásai, pályázatai hozzájárultak ahhoz, hogy lehetőségeink ezen a területen jónak mondhatók. Táborunkban, Csikóváron, valamint Kisorosziban is minden évben több turnusban fogadhatunk tanulókat.

A szülőkkel való kapcsolattartás kiváló, ezt bizonyítják az iskolánkhoz kötődő programokon való részvételük. Testvériskolai kapcsolat a Tarnow városában lévő Bem iskolával alakult ki.

Intézményünk profilja: Iskolánkban, a KT Bem József Általános Iskolában (6200 Kiskőrös, Vasvári Pál u. 2. – 8 évfolyamos általános iskola) 484 fő tanul, melyből 230 lány. A 8 évfolyamos iskolánkban 23 tanulócsoport van, melyhez 12 napközis csoport (237 fő – 116 lány) és 1 felsős tanulószobai csoport (24 fő – 11 lány) tartozik. 36 fő a HH-s tanulókból 19 lány, és 9 a HHH-ok száma, melyből 4 fő a lány. Az integráltan oktatott SNI tanulók száma 26, melyből 4 lány, valamint a 60 BTM-es diákunkból 24 a lány.

Ehhez a létszámhoz hozzá kell adni a kaskantyúi telephelyen tanuló 21 alsós kisdiákunkat is. Így a teljes létszám a székhely intézményben 505. A súlyozott létszám szerint 512 fő intézményünk diákjainak száma.

A tantestület létszáma 43 fő. 1-4. évfolyamon 22 fő (19 nő) tanít, míg 5-8 évfolyamon 21 fő (13 nő) dolgozik. 1-1 nő utazópedagógus, és óraadó. Az iskolánkban tanító pedagógusok 41 százaléka 50 éves kor feletti, míg 35 éves kor alatt csak 5 fő van. Az összes pedagógus végzettségének megfelelően dolgozik, akik az alábbi munkaközösségek tagjai: alsós, felsős, humán, reál, természetismeret, művészetek, testnevelés.

A gyermekcentrikusságot jól jellemzik a hagyományőrző rendezvényeink: a Márton-nap, halloween, karácsony, farsang, nyelvek éjszakája, DÖK-nap, családi napok is. Szoros kapcsolatot ápolunk az egyházakkal, hiszen öt egyház tartja hitoktatását iskolánkban. Fontos a helyi középiskolákkal a kapcsolattartás, mivel tapasztalataink szerint a továbbtanulás legnagyobb százalékban ilyen irányú. A Rendőrkapitánysággal is együttműködést tartunk fenn. A közlekedésbiztonsági szakkör szakmai támogatása mellett a „Zsebibaba”-, a DADA-projekteket is ők szervezik nekünk, és még részt vesznek a KRESZ-tanfolyami képzés tartásában is. Fontos a Vöröskereszttel, az iskolafogászattal, a védőnőkkel és a gyógytestnevelővel való szoros kapcsolattartás, hiszen diákjaink mindennapi életében jelentős szerepet töltenek be.

Kiváló kapcsolatot ápolunk a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeummal, a Szlovák Tájházzal, a Közúti Szakgyűjteménnyel, valamint a Petőfi Sándor Művelődési Központtal és a Petőfi Sándor Városi Könyvtárral. Az intézményünk életében jelentős a támogató cégek jelenléte akár a felújításoknál, akár a gyerekek programjainak finanszírozásánál, akár az üzemlátogatások területén. Iskolánk sportéletét a Kiskőrösi Sportigazgatóság segíti.

A társintézményekkel is élő a kapcsolatunk, sportfoglalkozásokat és úszásoktatást tartunk az óvodásoknak.

Ezeknek a kapcsolatoknak az életben tartása az intézményvezető felelőssége annak érdekében, hogy a sok-sok intézményi tevékenység életben maradhasson, hogy az iskola fejlődhessen tartalmi munkája, és az épület fejlesztése céljából.

2014 őszén teljes fel lett újítva iskolánk. A külső szigetelés és homlokzati felújítás mellett a nyílászárók is ki lettek cserélve, a belső festésekre is sor került, korszerű világítótestek lettek beépítve, modern napkollektorok biztosítják az elektromos energiát, és új, faapríték-tüzelésű kazán biztosítja iskolánk fűtését. Mindezeket Kiskőrös Város Önkormányzata tette lehetővé.

A 2016. évben megépül a műfüves focipálya, korszerűsítjük az udvarunkat, valamint további belső felújításokat is végzünk.