KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01202

Pályázat azonosítószáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01202

Pályázat címe: Kiskőrös Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása

Támogatás összege: 9.000.000Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A pályázat keretében az Önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendeletben meghatározottaknak kívánnak megfelelni az önkormányzatok. Ennek keretében önkormányzati adó rendszer beüzemeltetése történik meg annak érdekében, hogy a jogszabályban meghatározott 2017. október 1-i határidő tartható legyen. E mellett valamennyi szakrendszerhez szükséges tevékenységet is megvalósítjuk, tekintettel arra, hogy 2018. január 1-jéig valamennyi szakrendszerhez csatlakozni szükséges. Ilyen az iratkezelő rendszer, az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatás, gazdálkodási rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, ipar-és kereskedelmi rendszer, hagyatéki leltár rendszer. A polgármesteri hivatal jelenlegi létszáma 44 fő. Az ASP rendszerhez történő csatlakozás után az iratkezelő rendszerrel foglalkozó személyek száma 40 fő, az elektronikus ügyintézési portállal 1 fő, a gazdálkodási rendszerrel 10 fő, az ingatlanvagyon-kataszter rendszerrel 1 fő és az adó rendszerrel 4 fő. A pályázó önkormányzat a lakosságszám alapján a 3. kategóriába tartozik, mely alapján a 9 millió Ft igénylésre jogosult. A pályázat szakmai tartalmát egy mérföldkő keretében valósítja meg a pályázó, melynek végső határideje 2018. június 30. A pályázat keretében az alábbi feladatokat hajtjuk végre annak érdekében, hogy a csatlakozás zökkenőmentesen megvalósulhasson: eszközök beszerzése, működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása, önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása, önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja, oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás, tesztelés, élesítés, projektmenedzsment, köztelez tájékoztatás, nyilvánosság. A projekt megvalósítása során a belső és külső szabályzások aktualizálása, szükség esetén új szabályzatok, rendeletek készítése. A jogszabály által kötelezően előírt informatikai biztonsági szabályzatnak és az iratkezelési szabályzatnak, valamint a gazdálkodási szabályzatnak és az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatnak az ASP működési rendjéhez való igazítása. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja. A migrációt ASP Központ által központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével kell elvégezni, úgy hogy olyan minőségű adatok kerüljenek migrálásra, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek. Ezáltal a jelenlegi adó rendszer tisztítása megkezdődött 2016. február 1-jén. Oktatáson történő részvételhez kapcsolódó utazás: az ASP Központ által szervezett, az ASP szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó oktatáson való részvételhez szükséges. Az önkormányzat érintett dolgozóinak az oktatáson való részvételhez kapcsolódó helyközi utazási költségei. Tesztelés, élesítés: az ASP szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az önkormányzatoknak belső erőforrásaik felhasználásával tesztelniük, ellenőrizniük kell a számukra kialakításra kerülő szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét. A tesztelési tevékenység a rendszerek élesítésével, valamint a szolgáltatási szerződés megkötésével zárul. Az önkormányzat informatikusa által megtörtént a jelenlegi eszközállomány felülvizsgálata és ez által az alábbi javaslatot tette eszközbeszerzésre: 5 darab számítógép monitorral Windows 10 operációs rendszerrel és Microsoft Office 2016 Home&Business programmal, 2 darab az ügyintézéshez szükséges iratmennyiség nyomtatásához képest méretgazdaságosan üzemeltethető, központi, multifunkcionális (A3-as szkennelés, -fénymásolás, -nyomtatás) nyomtató. Valamint 5 darab az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kártyaolvasó eszközök beszerzése üzembe helyezéssel. A tervezett eszközök beszerzési értéke a legalacsonyabb összegű árajánlat alapján bruttó 2.409.984,-Ft, mely összeg 249.984,-Ft-tal több, mint a pályázati felhívás alapján maximálisan támogatható összeg. Kiskőrös Város Önkormányzata a 9/2017. sz. Képviselő-testületi határozatában a pályázat megvalósításához saját forrásként 2.000.000,-Ft-ot biztosított, az eszközbeszerzéshez szükséges 249.984,-Ft-ot és a pályázat megvalósítása során előre nem tervezett esetlegesen még felmerülő költségeket ezen összegből biztosítjuk.