„Kiskőrös Város Díszpolgára” - 2019 - dr. Ambrus András

„Kiskőrös Város Díszpolgára” - 2019 - dr. Ambrus András

  • 2019. március 20.

Dr. Ambrus András, az ELTE nyugalmazott docense 1942. decemberében született egy kiskőrösi családban, akik a jobb megélhetés érdekében az 1920-as években költöztek a tulajdonos Hetényi Ákosról elnevezett, Kiskőröstől 20 kilométerre található pusztára, ahol a szorgalmas gazdák nem csak virágzó gazdaságokat építettek fel, hanem egy evangélikus iskolát is. Kántortanítója hamar felfigyelt a korán félárvaságra jutott, özvegy édesanyja nevelte éles eszű gyermekre és egyengette útját. Dr. Ambrus András a kiskőrösi gimnáziumban érettségizett, ott, ahol később maga is matematika-fizika szakos tanára volt sok diáknak és gyakorolt rájuk életre szóló hatást, közvetlen pedagógusi stílusával, megértő attitűdjével. Tanárként arra törekedett, hogy ne csak a tananyagot adja át tanítványainak, hanem egész személyiségüket fejlessze. Még ma is sokan szeretettel emlegetik személyét, szívesen emlékeznek vissza óráira, ahol nem csak a kötelező tananyagot oktatta, hanem bátran fordulhattak hozzá az őket foglalkoztató, egyéb kérdésekben is. 

1976-ban pályamunkájában írta le Váci Mihálytól kölcsönzött ars poeticáját:”Használni akartam, nem tündökölni”. Pedagógiai munkája elismeréseként már fiatalon, 32 évesen megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést.

Kifejezetten odafigyelt a hátrányos helyzetű tanulókra, mindamellett, hogy tehetséggondozó munkája is figyelemre, elismerésre méltó volt. Egyszer ezt nyilatkozta: „A tehetségesekért feláldozzuk a többséget. Én ezzel a többséggel szeretnék foglalkozni.”

1979-ben fogadta el az ELTE állásajánlatát, ekkor költözött Budapestre, s mondott búcsút Kiskőrösnek és addigi munkahelyének. Nemzetközi tudományos konferenciákon tartott előadásokat, mellette magyar, illetve idegen nyelvű matematikai publikációkat adott ki. Mindemellett vendégprofesszorként Helsinkiben és Salzburg egyetemi katedráin is szólhatott hallgatóihoz.

Szaktanárként pályája kezdetétől folyamatosan és tudatosan törekedett a saját, valamint egyetemi oktatóként a leendő matematika tanárok pedagógiai módszertanának, eszköztárának növelésére. „Bevezetés a matematikadidaktikába” című könyve alapjegyzetté vált az ELTE matematika szakos hallgatói számára. Hűtlen azonban nem lett szülővárosához, egyetemi tanárként is szinte heti rendszerességgel vonatozott haza Kiskőrösre, hogy egykori iskolájában egy-egy tehetséges diákkal foglalkozzon.

Dr. Ambrus András egyetemi docens, az ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központjának egykori tanszékvezetője nyugalmazása után hazatért és napjainkban is nagy örömmel foglalkozik a matematika iránt érdeklődő diáksággal. Mint ahogyan egész életében kötődött, ma is kötődik az itt élő emberekhez.

Dr. Ambrus András evangélikus családból származik, hitét megtartotta, rendszeresen járt, jár a gyülekezeti alkalmakra. Ma is változatlanul és mélyen ragaszkodik ősei, a kiskőrösi evangélikus tótok hitéhez, a gyülekezeti életből aktív szerepvállalással veszi ki részét, 2006-ban elfogadta a jelölést a Déli Evangélikus Egyházkerület, Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye felügyelői posztjára, ahol egy cikluson, vagyis 6 éven keresztül szolgált.

„Én az egyházmegyei szolgálatomnak négy axiómáját szeretném ismertetni, amire majd a szolgálatomat építem, ezek a hit, a szolgálat, a szeretet, valamint a szolidaritás, vagy másképpen együttérzés” - mondta újonnan megválasztott egyházmegyei felügyelőként. 

Felügyelői szolgálatát, pedagógusi munkájához hasonlóan igyekezett teljes szívéből, tisztelettel és szeretettel vezérelve végezni. Maga a szolgálat számára az önzetlenséget jelentette, igyekezett minél többet hasznára cselekedni egyházmegyéjének. Hitt és ma is hisz a közösség erejében, ahol segítséget nyújtanak az elesetteknek. Munkáját legnagyobb igyekezetével végezte az egyházmegyében, evangélikus testvérei javára, és Isten dicsőségére.  

Dr. Ambrus András feleségével, néhai Dulai Erzsébettel két felnőtt fiút, az Amerikában egyetemi professzorként dolgozó Attilát, valamint a közgazdaságtudományi diplomával rendelkező, de sportriporterként dolgozó Tamást neveltek fel szeretetben, akik 5 fiú unokával örvendeztették meg őket.

Kiskőrös Város Képviselő-testülete „Kiskőrös Város Díszpolgára” címet adományoz dr. Ambrus András  részére.


Kapcsolódó cikk: Városi elismerések átadása Kiskőrösön - 2019