Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. szeptember 21.

4-11/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. szeptember 21-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről 

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser István, Horváth János, Kudron Tamás, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (10 fő)

dr. Turán Csaba jegyző
Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Szepesvári Szabolcs a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Dr. Rus János az Emergency Service Kft. ügyvezetője, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője.

dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Pohankovics András, Markó Ferenc képviselők (2 fő) 

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. 

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató. 

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

- Az Önkormányzat a Régi Hunyadi Óvoda 6200 Kiskőrös, 2418 hrsz. alatti ingatlan felújítása tárgyában bruttó 31.270.867,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a  KŐRÖSKOM Nonprofit Kft-vel,

- Az Önkormányzat Kiskőrös Város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges tervdokumentáció elkészítése tárgyában bruttó 11.938.000,- Ft értékben kötött tervezési szerződést a Város-Teampannon Kft-vel,

- Az Önkormányzat a Kiskőrös Városi sporttelep fejlesztése, felújítása tárgyában bruttó 250.000.000,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a MODUS VIVENDI Kft-vel, 

- Az Önkormányzat a TOP-4.3.1-15 Élhetőbb lakókörnyezet kialakítása Kiskőrösön – Közútfejlesztési kivitelezési feladatok tárgyában bruttó 64.397.750,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Farkas Aszfalt Multitrade Kft-vel, 

- Az Önkormányzat az EFOP-1.5.3 „Együtt egy szebb jövőért” projekt marketing feladatok vonatkozásában bruttó 12.700.000,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy: 
9. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A JÓPÁSZTOR SZERETETOTTHON ÁLTAL A TOP_PLUSZ-3.3.2-21 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁSRA BENYÚTANDÓ PROJEKTJAVASLAT TÁMOGATÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt. 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


N A P I R E N D:

1. TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL

Tájékoztatót tartja: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

2. TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSI HÉTKÖZI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Tájékoztatót tartja: Emergency Service Kft. ügyvezetője

3. BESZÁMOLÓ A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI ÓVODÁK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

6. A KÖZÖSSÉGI EGYÜTTÉLÉS ALAPVETŐ SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

7. CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2023. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. FOGÁSZATI RÖNTGEN VÁSÁRLÁS KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. A JÓPÁSZTOR SZERETETOTTHON ÁLTAL A TOP_PLUSZ-3.3.2-21 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁSRA BENYÚTANDÓ PROJEKTJAVASLAT TÁMOGATÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

10. 6200 KISKŐRÖS, KOSSUTH LAJOS ÚT 41. SZÁM ALATTI INGATLAN BÉRBEADÁSA 

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

11. A KISKŐRÖS, 1940/1 HRSZ-Ú, TERMÉSZETBEN KISKŐRÖS, SEGESVÁRI U. 11. SZÁM ALATTI INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSRE TÖRTÉNŐ KIJELÖLÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

12. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSA A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

13. KISKŐRÖS VÁROS TULAJDONÁBAN LÉVŐ VÍZIKÖZMŰ VAGYON INGYENES ÁTADÁSA A MAGYAR ÁLLAM RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

14. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 2957 HRSZ-Ú KIVETT KÖZTERÜLET RENDELTETÉSŰ INGATLAN MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

15. LAKÁS BÉRBEADÁSA DÖME GÉZA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

16. LAKÁS BÉRBEADÁSA MUCSI ANNAMÁRIA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

17. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. szeptember 21.
206.72 KB
11-2022-szamu-jegyzokonyv.docx
10/2022 önkorm.rendelet mellékletei
797.24 KB
10-2022-onkorm-rendelet-mellekletei.pdf
Melléklet a 80/2022. sz. Képv. test. határozathoz
408.85 KB
80-2022-melleklete.pdf
Melléklet a 81/2022. sz. Képv. test. határozathoz
9.56 MB
81-2022-melleklete.pdf
1.sz. melléklet a 82/2022. sz. Képv. test. határozathoz
7.04 MB
82-2022-1-melleklete.pdf
2.sz. melléklet a 82/2022. sz. Képv. test. határozathoz
452.74 KB
82-2022-2-melleklete.pdf
3.sz. melléklet a 82/2022. sz. Képv. test. határozathoz
521.25 KB
82-2022-3-melleklete.pdf
1.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
46.51 KB
87-2022-1-melleklete.pdf
2.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
890.3 KB
87-2022-2-melleklete.pdf
3.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
38.22 KB
87-2022-3-melleklete.pdf
4.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
675.23 KB
87-2022-4-melleklete.pdf
5.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
27.46 KB
87-2022-5-melleklete.pdf
6.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
851.2 KB
87-2022-6-melleklete.pdf
7.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
30.61 KB
87-2022-7-melleklete.pdf
8.sz. melléklet a 87/2022. sz. Képv. test. határozathoz
835.17 KB
87-2022-8-melleklete.pdf
Melléklet a 88/2022. sz. Képv. test. határozathoz
713.53 KB
88-2022-melleklete.pdf
1.sz. melléklet a 88/2022. sz. Képv. test. határozathoz
257.88 KB
88-2022-mellekletenek-1-melleklete.pdf
2.sz. melléklet a 88/2022. sz. Képv. test. határozathoz
802.87 KB
88-2022-mellekletenek-2-melleklete.pdf
3.sz. melléklet a 88/2022. sz. Képv. test. határozathoz
554.95 KB
88-2022-mellekletenek-3-melleklete.pdf