Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. október 19. - közmeghallgatás

4-13/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. október 19-én (szerda) 17.30 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser István, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők  (11 fő) 

dr. Turán Csaba jegyző
Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Szedmák Tamás képviselő (1 fő) 

Meghívottként részt vett: Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője
Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné a Polgármesteri Hivatal munkatársai

A közmeghallgatáson 1 érdeklődő állampolgár vett részt.

Domonyi László polgármester köszöntötte a közmeghallgatáson megjelenteket, megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, és megnyitotta az ülést. 

Elmondta, hogy a Képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezése, valamint az éves munkatervében foglaltak alapján közmeghallgatást tart, ahol az állampolgároknak és helyben működő civil szervezeteknek lehetőségük van véleményük kifejtésére, közérdekű észrevételeik, javaslataik megtételére.

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - október 19. - közmeghallgatás
121 KB
jkv-2022oktober-kozmeghallg-13-2022-szamu-jegyzokonyv.doc