Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. november 3. - közmeghallgatás

4-14/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. november 3-án (csütörtök) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser István, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál képviselők (10 fő)

dr. Turán Csaba jegyző
Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Aszódi János, Fodor Tamás és Kis Zsoltné a Bizottságok nem képviselő tagjai

dr. Nagy Gabriella, Rennes Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Kudron Tamás, Ungvári Ferenc képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. 

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt. 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


N A P I R E N D:

1. „RÓNASZÉKI FÜRDŐ - ELŐKÉSZÍTÉSI SZAKASZ” TÁRGYBAN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ELINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ DÖNTÉS

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. november 3. - közmeghallgatás
109.24 KB
jkv2022november-rendkivuli-14-2022-szamu-jegyzokonyv.docx