Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. november 23.

4-15/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. november 23-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser István, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila,Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő)

dr. Turán Csaba   jegyző
Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Távolt maradt: Pohankovics András képviselő (1 fő)

Meghívottként részt vett: Schaffer István, a kiskőrösi EGYMI igazgatója, Vágó Ferencné a Kiskőrösi Tankerületi Központ igazgatója, Markóné Csányi Gabriella a Kiskőrösi Szó-LA-M intézményvezetője, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Szabados Anna a Petőfi Sándor Városi Könyvtár munkatársa, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Kállayné Major Marina a Egészségügyi, Gyermekjóléti Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője és Kovács Enikő a Kunság-Média Kft. ügyvezetője.

dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Kutyifa Sándorné, Losoncziné Romfa Erika, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. 

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató. 

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

- Az Önkormányzat Kiskőrösi fürdő fejlesztésének előkészítése – Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány készítésetárgyában bruttó 7.937.500,- Ft értékben kötött megbízásiszerződést a COGITO Projekt IrodaKft-vel,

- Az Önkormányzat karbantartási, kijavítási feladatok tárgyában bruttó 12.271.375,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a KŐRÖSKOM Kft-vel,

-  Az Önkormányzat közvilágítás karbantartás tárgyában bruttó 7.872.776,- Ft értékben kötött üzemeltetési szerződést az MVM Lumen Kft-vel,

- Az Önkormányzat Kiskőrös, külterület 0560/65., 0560/67. hrsz földterület adásvétel tárgyában bruttó 11.100.000,- Ft értékben kötött adásvételi szerződést Dr. Csvila Istvánnal,

- Az Önkormányzat Kiskőrös Város Önkormányzata2022. évi mélyépítési munkái tárgyában bruttó 63.473.001,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a KŐRÖSKOM Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy: 
18. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „ZSIKLA-BORBÉNYI LAURA KISKŐRÖS, KŐRISFA UTCA 9. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt. 

A Képviselő-testület 11„igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


N A P I R E N D:

1. A KISKŐRÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

Tájékoztatót tartja:Kiskőrösi Tankerületi Központ Igazgatója

2. BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

4. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

5. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

6. A KÖZVILÁGÍTÁS ÜZEMELTETÉSÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

7. A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL, TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSKÉP-ÉRVÉNYESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

8. IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE A KISKŐRÖSI POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

9. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. PÁLYÁZAT KIÍRÁSA A 3. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET  FOGORVOSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

11. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKFENNTARTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. INGÓ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT KÖZIGAZGATÁSI SZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

14. A KISKŐRÖS, LUTHER MÁRTON TÉR 1. SZÁM ALATTI INGATLAN HELYISÉGEINEK HASZNÁLATA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT BÉRLETI SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSA 

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

15. SPORTTELEP MEGBÍZÁSI-ÜZEMELTETÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

16. AZ ORSZÁGOS PETŐFI SÁNDOR TÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

17. A 6200 KISKŐRÖS, RÁKÓCZI F. UTCA 37. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

18. ZSIKLA-BORBÉNYI LAURA KISKŐRÖS, KŐRISFA UTCA 9. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

19. BALOGH EDIT LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

20. BUDAI ADRIENN MÁRIA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

21. GOMBÁRNÉ KISS ANIKÓ CSILLA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

22. LÁSZLÓ BLANKA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

23. RÁKÓCZI ANDREA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

24. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. november 23.
3.33 MB
15-2022-szamu-jegyzokonyv.docx
Melléklet a 13/2022. sz. Képv. test. határozathoz
638.9 KB
13-2022-mellekletei.pdf
Melléklet a 104/2022. sz. Képv. test. határozathoz
8.55 MB
104-2022-mellekletei.pdf
Melléklet a 110/2022. sz. Képv. test. határozathoz
668.71 KB
110-2022-melleklete.pdf
Mellékletének melléklete a 110/2022. sz. Képv. test. határozathoz
449.9 KB
110-2022-mellekletenek-melleklete.pdf
1.sz.melléklet a 113/2022. sz. Képv. test. határozathoz
481.61 KB
113-2022-1-melleklete.pdf
2.sz. melléklet a 113/2022. sz. Képv. test. határozathoz
488.73 KB
113-2022-2-melleklete.pdf
3.sz. melléklet a 113/2022. sz. Képv. test. határozathoz
426.06 KB
113-2022-3-melleklete.pdf