Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. március 23.

4-4/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. március 23-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Csizovszki László Kiskőrösi Rendőrkapitányság vezetője, Tanos Gábor a  Kiskőrösi Rendőrkapitányság ügyviteli alkalmazottja, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Rennes Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Nikléczi Gábor, képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás a 2022. február 23-i Képviselő-testületi ülés óta nem történt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


NAPIREND

1. BESZÁMOLÓ A KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG HELYZETÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

2. TÁJÉKOZTATÓ A KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉRŐL

A tájékoztatót tartja: Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője

3. BESZÁMOLÓ A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

5. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK SZOLGÁLTATÁSI ÖNKÖLTSÉGÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. 72/2021. SZ. KÉPVISELŐ- TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

7. KISKŐRÖS VÁROS FÚVÓSZENEKARÁÉRT ALAPÍTVÁNY NÉVHASZNÁLAT IRÁNTI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

8. SZÉKHELY HASZNÁLAT LÉTESÍTÉSE A KISKŐRÖS, TARNOWI TÉR 1. SZÁM ALATTI INGATLANBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. BEST INVEST BAU ZRT. AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR TÉR 1. SZÁM ALATTI RAKTÁRHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A KISKŐRÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. OPAUSZKI GÁBORNÉ HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. március 23.
161.38 KB
jk4-4-2022-0323.docx
24/2022 melléklete
8.02 MB
24-2022-melleklete.pdf
25/2022 melléklete
10.41 MB
25-2022-melleklete.pdf