Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. március 04.

6-4/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. március 04-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Aszódi János, Dénes István, Fodor Tamás a Bizottságok nem képviselő tagjai, dr. Nagy Gabriella, Rennes Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Pethő Attila, képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. KISKŐRÖS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 18/2015. (IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

2. A 41/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 1. ÉS 2. SZÁMÚ MELLÉKLETÉNEK A MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

3. SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK MEGVÁLASZTÁSA

Előterjesztő: Jegyző

4. PÁLYÁZAT A SZLOVÁK NÉPI HAGYOMÁNYOK KISKŐRÖSÖN CÍMŰ NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL TÁMOGATÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester

Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. március 04.
118.23 KB
jk4-3-2022-0304-rendkivuli.docx
5/2022 melléklete
20.39 MB
5-2022-1-melleklet.pdf
21/2022 mellékletei
3.02 MB
21-2022-mellekletei.pdf