Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. május 25.

4-7/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. május 25-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Nádasdi Gergely a Kiskőrösi Hivatásos Tűzoltóság megbízott parancsnoka, Lipóthné Komjáti Andrea a Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun Megyei Szervezetének igazgatója, Sutus Etelka területi vezető, Dr. Tüske László háziorvos, Harangozóné Balogh Zsóka a „Kiskőrös Városért” Alapítvány tagja, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás a 2022. április 27-i Képviselő-testületi ülés óta nem történt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS FOGORVOSI SZAKMAI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

Tájékoztatót tartja: Érintett háziorvosok

2. TÁJÉKOZTATÓ A KUNSÁG-HALAS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tájékoztatót tartja: Kunság-Halas Kft. ügyvezetője

3. TÁJÉKOZTATÓ A MAGYAR VÖRÖSKERESZT BÁCS-KISKUN MEGYEI SZERVEZETÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tájékoztatót tartja: Területi szervezet vezetője

4. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁG 2021. ÉVI SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖS VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. BESZÁMOLÓ A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. BESZÁMOLÓ KISKŐRÖS VÁROS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK TELJESÍTÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

8. A 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

9. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

10. BESZÁMOLÓ A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

11. BESZÁMOLÓ A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, ALAPÍTÓI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KFT.-NÉL   

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

13. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

14. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

15. A 61/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁS

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

16. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉPTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. 6200 KISKŐRÖS, KOSSUTH LAJOS ÚT 41. SZÁM ALATTI INGATLAN FELÚJÍTÁSA ÉS BÉRBEADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. május 25.
242.96 KB
jk-7-2022-0525-tcs.docx
21.06 MB
7-2022-onk-rendelet-mellekletei.pdf
5.18 MB
8-2022-onk-rendelet-mellekletei.pdf
1.8 MB
47-2022-melleklete.pdf
784.12 KB
46-2022-mellekletei.pdf
861.93 KB
45-2022-mellekletei.pdf
607.46 KB
44-2022-mellekletei.pdf
1.02 MB
43-2022-melleklete.pdf
382.06 KB
42-2022-melleklete.pdf
1.24 MB
41-2022-melleklete.pdf