Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. június 22.

4-8/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. június 22-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (9 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára   jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Nagy Miklós szakmai vezető, Szűcs Zoltán az EFI munkatársa, Dulai János a Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke, Somlyai Péter alelnök, Turán István a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság elnöke, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Rennes Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Horváth János, Kudron Tamás képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum „Hét Év” elnevezésű állandó kiállításának megvalósítása tárgyában bruttó 16.293.071,- Ft értékben kötött szerződést a Megabad Kft-vel,
  • Az Önkormányzat a TOP-1.1.1-16 projekt, Ipari terület fejlesztése tárgyában bruttó 88.846.460,- Ft értékben kötött szerződést a Bács-Bau System Kft-vel,
  • Az Önkormányzat a TOP-5.2.1-15 azonosítószámú, Társadalmi együttműködést erősítő programok Kiskőrösön megnevezésű pályázat vonatkozásában bruttó 8.928.100,- Ft értékben kötött megbízási szerződést a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal,
  • Az Önkormányzat az EFOP-1.5.3 projekt közbeszerzési eljárásának 1. közbeszerzési részében bruttó 24.058.600,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Learning Innovation Kft-vel,
  • Az Önkormányzat az EFOP-1.5.3 projekt közbeszerzési eljárásának 2. közbeszerzési részében bruttó 54.106.617,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Learning Innovation Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

a korábban 13. napirendi pontként felvett „PÁLYÁZAT  A VELÜNK ÉLŐ PETŐFI KÉPZŐMŰVÉSZ SZEMMEL CÍMŰ KIÁLLÍTÁS TÁMOGATÁSÁRA” tárgyú előterjesztés kerüljön le napirendről.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉTKEZTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

2. A 2022/2023-ES ÓVODAI NEVELÉSI ÉVBEN INDÍTHATÓ ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMÁNAK MEGHATÁROZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI IRODA TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Beszámolót tartja: Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság Elnöke

4. BESZÁMOLÓ A SPORTFELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

5. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke

6. BESZÁMOLÓ A HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tájékoztatót tartja: Eatrend Kft. képviselője

7. TÁJÉKOZTATÓ A KISKŐRÖSI LABDARÚGÓ CLUB TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

9. A FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

10. ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE AZ ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA, TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁS BIZTOSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

11. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. PÁLYÁZAT ITT SZÜLETTEM ÉN, A MAI PETŐFI KISKŐRÖSÖN CÍMŰ BÁBELŐDÁS TÁMOGATÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

13. PÁLYÁZAT  PETŐFI EMLÉKEZETE CÍMŰ FELHÍVÁS KERETÉBEN A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM KÖRNYEZETÉNEK RENDEBETÉTELÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

14. A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTFEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLANRÉSZEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN A MAGYAR ÁLLAM RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. A KISKŐRÖS 0324/3 HRSZ-Ú KIVETT TELEPHELY, ÚT ÉS A 0324/5 HRSZ-Ú KIVETT TELEPHELY, ÚT ÉS FÁSÍTOTT TERÜLET RENDELTETÉSŰ INGATLANOK INGYENES TULAJDONBA VÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. GMOSER ISTVÁN HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. június 22.
793.39 KB
jk-8-2022-0622tcs.docx
536.03 KB
63-2022-1-melleklete.pdf
565.24 KB
63-2022-2-melleklete.pdf
808.19 KB
65-2022-melleklete.pdf