Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. július 27.

4-9/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. július 27-én (szerda) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Gmoser István, Horváth János, Kudron Tamás, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Ungvári Ferenc képviselők (9 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: dr. Ba Mariann a Helyi Választási Bizottság elnöke; Aszódi János, Fodor Tamás és Kis Zsoltné a Bizottságok nem képviselő tagjai, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Filus Tibor, Markó Ferenc, Szlovák Pál képviselők (3 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 9 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 2022. ÉVI IDŐKÖZI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉRŐL

Tájékoztatót tartja: dr. Ba Mariann, a Helyi Választási Bizottság elnöke

2. GMOSER ISTVÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ ESKÜTÉTELE

3. A KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

5. A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL KÖZTISZTASÁGI ÉS PARKFENNTARTÁSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

6. A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

7. SZENDREY JÚLIA EGÉSZALAKOS SZOBOR ÁTHELYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. TURÁN TIBOR 6200 KISKŐRÖS, DINNYÉS DŰLŐ TANYA 7. SZÁM ALATTI LAKOS AJÁNDÉKOZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. PÁLYÁZAT  A  SZLOVÁK NÉPI HAGYOMÁNYOK KISKŐRÖSÖN CÍMŰ NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL TÁMOGATÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. július 27.
164.09 KB
jk-9-20220727-rendkivuli.docx
2. napirendi pont melléklete - esküokmány
147.06 KB
2-napirendi-pont-melleklete-eskuokmany.pdf
69/2022 melléklete
946.17 KB
69-2022-melleklete.pdf
70/2022 melléklete
704.28 KB
70-2022-melleklete.pdf
70/2022 mellékletének melléklete
256.17 KB
70-2022-mellekletenek-melleklete.pdf
71/2022 melléklete
693.31 KB
71-2022-melleklete.pdf
71/2022 mellékletének melléklete
253.69 KB
71-2022-mellekletenek-melleklete.pdf