Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. január 26.

4/2022. sz. Képv. test. ülés


JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. január 26-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, Turán István a Kiskőrösi Települési Értéktár Bizottság elnöke, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Napirend előtti tájékoztatóban elmondta, hogy Gmoser András képviselő 2021. december 22-én elhunyt, röviden megemlékezett életútjáról.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 29. § (1) bekezdés i) pontja alapján: „Az önkormányzati képviselő megbízatása megszűnik az önkormányzati képviselő halálával.” Az Mötv. 47. § (2) bekezdés második mondata alapján: „A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni.”

Gmoser András emlékére egy perces néma felállással adóztak a jelenlévők.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Kiskőrös Városi Sporttelep teljes megújításának kiviteli tervére és atlétikai elemek kialakítására vonatkozóan bruttó 6.667.500,- Ft értékben kötött szerződést a Szeghi Stúdió Kft.-vel
  • Az Önkormányzat Városmarketing és turizmus vonatkozásában bruttó 12.682.000,- Ft értékben kötött szerződést a Kunság-Média Nonprofit Kft.-vel
  • Az Önkormányzat a Kiskőrös I. sz. Vízmű telepösszekötése a központi víztisztító teleppel vonatkozásában bruttó 35.511.327,- Ft értékben kötött szerződést a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft.-vel

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

12. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI (SZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A KULTURÁLIS, TURISZTIKAI ÉS SPORT BIZOTTSÁG TAGJÁNAK MEGVÁLASZTÁSA

Előterjesztő: polgármester
Előadó: jegyző

2. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

4. AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

5. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÖLCSŐDÉJÉNEK 2022. ÉVI NYÁRI NYITVA TARTÁSI RENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

7. ÁLTALÁNOS ISKOLAI FELVÉTELI KÖRZETEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. A POLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Előterjesztő: jegyző

9. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

10. TULAJDONOSI HATÁSKÖRÖK GYAKORLÁSA A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-NÉL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

11. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL SPORT FELADATOK TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI (SZERKEZETI TERV,  SZABÁLYOZÁSI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT) MÓDOSÍTÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. A 0405/24 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT, LEGELŐ MŰVELÉSI ÁGBAN LÉVŐ INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSE NAGY TIBOR RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2022. ÉVI MUNKATERVÉRŐL

A tájékoztatót tartja: A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei

15. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

222.1 KB
jk4-1-2022-0126.docx