Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. február 23.

5-2/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. február 23-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő), dr. Nagy Gabriella aljegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője.

Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Rennes Éva, Molnár Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Tájékoztatta a megjelenteket, hogy dr. Turán Csaba jegyző betegség miatt a Képviselő-testületi ülésen nem tud részt venni, a helyettesítését a jogszabályoknak megfelelően dr. Nagy Gabriella aljegyző látja el.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Népi építészeti Program – Petőfi Sándor szülőházának felújítási munkáira vonatkozóan bruttó 18.220.690,- Ft értékben kötött szerződést a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft-vel
  • Az Önkormányzat a 2022. évi városi rendezvények lebonyolítása, technikai feladatainak ellátása vonatkozásában bruttó 19.685.000,- Ft értékben kötött szerződést a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-vel
  • Az Önkormányzat a 2022. évi Petőfi Művelődési Központ közművelődési szolgáltatások megrendelése vonatkozásában bruttó 30.000.000,- Ft értékben kötött szerződést a Kunság-Média Nonprofit Kft.-vel

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

a korábban 9. napirendi pontként felvett „PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA” tárgyú előterjesztés 3. napirendi pontként kerüljön tárgyalásra és 4. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A KISKŐRÖSI ÓVODÁK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

2. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

3. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA AZ „ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

4. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A HIVATALI HELYISÉGEN KÍVÜLI, VALAMINT A HIVATALI MUNKAIDŐN KÍVÜL TÖRTÉNŐ HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS BEJEGYZETT ÉLETTÁRSI KAPCSOLAT LÉTESÍTÉSE ENGEDÉLYEZÉSÉRŐL ÉS AZ ANYAKÖNYVI ELJÁRÁSBAN FIZETENDŐ DÍJ MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. PETŐFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA MEGÜNNEPLÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ PROGRAMOK ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

7. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

8. KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT KFT.-VEL MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

9. A POLGÁRMESTER 2022. ÉVI SZABADSÁG ÜTEMEZÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

10. A 2022/2023-ES ÓVODAI NEVELÉSI ÉV BEÍRATKOZÁSI RENDJÉNEK ÉS AZ ÓVODAI FELVÉTELI KÖRZETEKNEK A MEGHATÁROZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK


ZÁRT ÜLÉS

12. ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens


 

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. február 23.
402.49 KB
jk4-2-2022-0223.docx
3/2022 önk. rendelet mellékletei
6.34 MB
3-2022-onk-rendelet-mellekletei.pdf
15/2022 rendelet melléklete
4.57 MB
15-2022-melleklete.pdf
16/2022 rendelet mellékletei
3.39 MB
16-2022-mellekletei.pdf