Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. december 14.

4-16/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. december 14-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser István, Horváth János, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (10 fő)

dr. Turán Csaba jegyző
Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Távolt maradt: Kudron Tamás, Pethő Attila képviselők (2 fő)

Meghívottként részt vett: Szabados Anna a Petőfi Sándor Városi Könyvtár megbízott vezetője, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti Szociális Intézmény igazgatója, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője és Kovács Enikő a Kunság-Média Kft. ügyvezetője.

Aszódiné Nedró Éva, dr. Nagy Gabriella, Molnár Éva, Sipiczki Hajnalka, Kutyifa Sándorné, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést. 

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató. 

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

- Az Önkormányzat Kiskőrös, Petőfi S. tér 1.- Polgármesteri Hivatal épülete földszintjén lévő iroda helyiségek klímarendszerrel történő kiépítése tárgyában bruttó 11.782.486,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést Bíró László egyéni vállalkozóval.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy: 
1. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A 3. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ 60/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, továbbá 
16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTFEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLANRÉSZÉK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN A MAGYAR ÁLLAM RÉSZÉRE”  tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt. 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


N A P I R E N D:

1. A 3. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ 60/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

2. AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

3. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA PÁLYÁZAT KIÍRÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2023. ÉVI MUNKATERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

5. A 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Jegyző

6. SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET MEGSZÜNTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

7. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A KUNSÁG-MÉDIA  NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL VÁROSMARKETING ÉS A TURIZMUSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

8. A KISKŐRÖS, ÁRPÁD UTCA 8. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

9. A HÉTSZÍNVIRÁG OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS ALAPÍTVÁNNYAL MEGKÖTÖTT HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

10. A KISKŐRÖS, KOSSUTH LAJOS ÚT 27. SZÁM ALATTI HELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA A KISKŐRÖS ÉS KÖRNYÉKE MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETE RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

11. A BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATALLAL MEGKÖTÖTT INGYENES INGATLANHASZNÁLATI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens II.

12. 65/2022. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

13. KISKŐRÖS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

14. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSI FOLYAMATÁBAN A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS LEZÁRÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

15. A KISKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MEGVALÓSULT INGATLANFELÚJÍTÁS TÉRÍTÉSMENTES ÁTVÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

16. A BUDAPEST-BELGRÁD VASÚTFEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT INGATLANRÉSZEK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN A MAGYAR ÁLLAM RÉSZÉRE 

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens I.

17. HORVÁTH TIBOR LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

18. JAKAB ESZMERALDA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

19. JAKAB GINA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

20. KIRÁLY HENRIETTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

21. KULCSÁR MADLEN LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

22. KUNHEGYESI BORBÁLA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

23. KUNHEGYESI DARINKA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

24. SALAMON BRIGITTA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

25. VIRÁG TÍMEA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

26. BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2022. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Bizottságok

27. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. december 14.
287.88 KB
16-2022-szamu-jegyzokonyv.docx
Melléklet a 126/2022. sz. Képv. test. határozathoz
674.97 KB
126-2022-melleklete.pdf
Melléklet a 128/2022. sz. Képv. test. határozathoz
481.25 KB
128-2022-melleklete.pdf
Melléklet a 132/2022. sz. Képv. test. határozathoz
2.26 MB
132-2022-melleklete.pdf
Melléklet a 137/2022. sz. Képv. test. határozathoz
484.71 KB
137-2022-melleklete.pdf