Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. április 27.

4-6/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. április 27-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző,  Chudi Barbara jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Franczia László a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium igazgatója, Szentgyörgyiné Szlovák Mária a Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum igazgatója, Hajdu Julianna a Sorsfordító Szolgáltató Központ intézményvezetője, Antal György a Sorsfordító Szolgáltató Központ intézményvezető-helyettese, Opauszki György a Magyarországi Baptista Egyház Filadelfia Integrált Szociális Intézmény intézményvezetője, dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Nonprofit Kft. ügyvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Rennes Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat 5 évre, közétkeztetés tárgyban kötött koncessziós szerződést az Eatrend Kft-vel, a közétkeztetés 2022. évre bruttó 197.000.000,- Ft,
  • Az Önkormányzat a Petőfi 200 emlékév keretében kreatív, PR marketing kommunikációs és tanácsadói feladatok, valamint online kommunikációs feladatok  ellátásának vonatkozásában bruttó 9.531.985,- Ft értékben kötött szerződést a Mitte Communications Kft-vel,
  • Az Önkormányzat a Márciusi forgatag elnevezésű rendezvény költségére vonatkozóan bruttó 9.269.000,- Ft értékben kötött támogatási szerződést a Kőrösszolg Nonprofit Kft-vel,
  • Az Önkormányzat az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 2021 című pályázati támogatás keretében, Kiskőrös Liget utcai járdafelújítás vonatkozásában bruttó 18.983.389,- Ft értékben kötött szerződést a KŐRÖSKOM Nonprofit Kft-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

7. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI EGYESÜLET RÉSZÉRE VÁROSTÖRTÉNETI TÚRAÚTVONAL KIALAKÍTÁSÁHOZ” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:


NAPIREND

1. A KISKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM TÁJÉKOZTATÓJA

A tájékoztatót tartja: Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum Igazgatója

2. A KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÁJÉKOZTATÓJA

A tájékoztatót tartja: Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Főigazgatója

3. BESZÁMOLÓ a MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ FILADELFIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA), FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

A beszámolót tartja: Magyarországi Baptista Egyház képviselője

4. BESZÁMOLÓ A SORSFORDÍTÓ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA, SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA ÉS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAINAK ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

A beszámolót tartja: Sorsfordító Szolgáltató Központ képviselője

5. BESZÁMOLÓ A TARKABARKA CSALÁDI NAPKÖZI EGYESÜLET SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A beszámolót tartja: Tarkabarka Családi Napközi Egyesület képviselője

6. KISKŐRÖS FENNTARTHATÓ KLÍMA ÉS ENERGIA AKCIÓTERVÉNEK (secap) ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

7. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE TURISZTIKAI EGYESÜLET RÉSZÉRE VÁROSTÖRTÉNETI TÚRAÚTVONAL KIALAKÍTÁSÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYVEZETŐJÉNEK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSI TERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. április 27.
2.32 MB
jk-6-2022-0427.docx
34/2022 melléklete
4.16 MB
34-2022-melleklete.pdf
35/2022 2. melléklete
6.28 MB
35-2022-2-melleklet.pdf
37/2022 melléklete
2.19 MB
37-2022-melleklete.pdf
37/2022 mellékletének melléklete
8.28 MB
37-2022-mellekletenek-melleklete.pdf
40/2022 melléklete
811.19 KB
40-2022-melleklete.pdf