Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. április 01.

4-5/2022. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2022. április 01-jén (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Ungvári Ferenc képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Franczia László a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium igazgatója, Aszódi János, Fodor Tamás a Bizottságok nem képviselő tagjai, Szlanka Pálné a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távol maradt: Szlovák Pál képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A KISKUNHALASI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2022. április 01.
138.39 KB
jk4-5-2022-0401-rendkivuli.docx