Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. szeptember 22.

4-3/2021. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. szeptember 22-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Szepesvári Szabolcs a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Nikléczi Gábor, képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. 2021. évi második negyedéves támogatásának elszámolásáról szóló tájékoztató és a Kunság-Média Nonprofit Kft. 2021. március 1. – 2021. június 30. időszak támogatásának elszámolásáról szóló tájékoztató.

5. MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Kiskőrös, Belterület, Ivóvízhálózat bővítésére (Erdőteleki út, Ökördi) vonatkozóan 11.726.395,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Kiskunsági Víziközmű Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat az EFOP-1.5.3.-16 „Együtt a szebb jövőért”, Szabadidőpark Hrúz M. u. felől, Járda és Parkoló felújításra vonatkozóan 8.251.632,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Kőröskom Nonprofit Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat Fürdő üzemeltetési feladatokra vonatkozóan 80.926.728,- Ft értékben kötött támogatási szerződést a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Kiskőrös, Országos Futópálya program magvalósítása Kiskőrösön kiépítési munkákra vonatkozóan 49.980.000,- Ft értékben kötött vállalkozási szerződést a Kőröskom Nonprofit Kft.-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el.


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL

A tájékoztatót tartja:  Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

2. BESZÁMOLÓ A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI ÓVODÁK SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

5. CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2022. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZEINEK 2021. ÉVI SELEJTEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

7. ÚTTÖRŐ UTCA KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző

8. TELEPHELY HASZNÁLAT LÉTESÍTÉSE, A KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR TÉR 1. SZÁM ALATTI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. A KISKŐRÖS 1709 ÉS 1710 HRSZ-Ú INGATLANOK TERÜLETÉN SZENNYVÍZHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSA A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ 2271 ÉS 2273 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT INGATLANOK TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

12. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. szeptember 22.
4.02 MB
jk-3-2021-09-22.doc