Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. október 20.

4-4/2021. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. október 20-án (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Font Sándor Országgyűlési Képviselő, Dr. Rus János az Emergency Service Kft. ügyvezetője, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, Franczia László a Kiskunhalasi SZC
Kiskőrösi Wattay Technikum és Kollégium igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás a 2021. szeptember 22-i Képviselő-testületi ülés óta nem történt.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

10. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „KISKŐRÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA” tárgyú előterjesztés, valamint

11. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A tájékoztatót tartja: Font Sándor országgyűlési képviselő

2. TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSI HÉTKÖZI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A tájékoztatót tartja: Emergency Service Kft. ügyvezetője

3. A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

4. A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

5. A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

7. A 2. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSÉRE KÖTÖTT FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. HOMOKHÁTSÁGI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 5. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS ELFOGADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

10. KISKŐRÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

11. NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

12. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. október 20.
300 KB
jk4-4-2021-1020.doc