Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. október 15.

4-5/2021. sz. Képv. test. zárt ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. október 15-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli zárt üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Távol maradt: Filus Tibor, Nikléczi Gábor képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A 22/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens


A Képviselő-testület a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdése alapján zárt ülést tartott.

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. október 15.
63 KB
jk4-5-2021-1015-zart.doc