Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. november 24.

4-7/2021. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. november 24-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Kovács Enikő jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Lasztovicza László a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató, a KŐRÖSSZOLG Nonprofit Kft. 2021. évi harmadik negyedéves támogatásának elszámolásáról szóló tájékoztató és a Kunság-Média Nonprofit Kft. 2021. július 1 – 2021. szeptember 30. időszak támogatásának elszámolásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Kiskőrös, 1709 hrsz-ú út szennyvízhálózat kiépítési munkáira vonatkozóan bruttó 15.129.495,- Ft értékben kötött szerződést az EKISZ Kft.-vel
  • Az Önkormányzat az EFOP-1.5.3-16 Együtt egy szebb jövőért program keretében Rendezvényszervezés és catering feladatok ellátására vonatkozóan bruttó 128.800.225,- Ft értékben kötött szerződést a Kőrösszolg Nonprofit Kft.-vel

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

11. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „KÜLTÉRI KÉZILABDAPÁLYA ÉPÍTÉSE A VÁROSI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN” tárgyú előterjesztés, valamint

12. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „A 3138/A/1 HRSZ-Ú, KISKŐRÖS, POZSONYI U. 2. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A KISKŐRÖSI TANKERÜLETI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓJA

Tájékoztatót tartja: a Kiskőrösi Tankerületi Központ képviseletében a Kiskőrösi Bem József Általános Iskola igazgatója

2. BESZÁMOLÓ A MAGYARORSZÁGI BAPTISTA EGYHÁZ FILADELFIA INTEGRÁLT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA), FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

3. BESZÁMOLÓ A SORSFORDÍTÓ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA, SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA ÉS A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT FELADATAINAK ELLÁTÁSA KERETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

4. BESZÁMOLÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

6. BESZÁMOLÓ A KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

7. AZ 1. SZÁMÚ HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉGGEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉSÉRE KÖTÖTT FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉRŐL SZÓLÓ 96/2020. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

9.  A 3. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

10. A VÁROSI SPORTTELEP FELÚJÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

11. KÜLTÉRI KÉZILABDAPÁLYA ÉPÍTÉSE A VÁROSI SZABADIDŐPARK TERÜLETÉN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Aljegyző

12. A 3138/A/1 HRSZ-Ú, KISKŐRÖS, POZSONYI U. 2. SZÁM ALATTI INGATLAN TULAJDONJOG ÁTRUHÁZÁSA ADÁSVÉTEL ÚTJÁN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. IFJÚSÁGI KEREKASZTAL MEGALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. ZSÁMBOKI MIHÁLY ÉS SUBA JÁNOS HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. LAKÁS BÉRBEADÁSA LÁSZLÓ BLANKA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

16. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. november 24.
1.58 MB
jk-7-2021-11-24.doc