Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. november 10.

4-6/2021. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. november 10-én (szerda) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (10 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Aszódi János, Fodor Tamás, Kis Zsoltné, Lengyel Gábor a Bizottságok nem képviselő tagjai, dr. Nagy Gabriella, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Filus Tibor, Nikléczi Gábor képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A 2442 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT KISKŐRÖS, KOSSUTH L. ÚT 27. SZÁM ALATTI INGATLAN INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA KISKŐRÖS VÁROS NÉMET ÉS SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

2. A 3139/2 HRSZ-ON NYILVÁNTARTOTT KISKŐRÖS, PETŐFI SÁNDOR ÚT 3. SZÁM ALATTI INGATLAN (ZSINAGÓGA) INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

3. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A KISKŐRÖSI REMÉNYSÉG ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. november 10.
310.5 KB
jk4-6-2021-1110-rendkivuli.doc