Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. december 15.

4-8/2021. sz. Képv. test. ülés


JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. december 15-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (12 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Katusné Dávid Edit a Kunság-Média Kft. ügyvezetője, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Turán István helytörténész, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Rennes Éva a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalás a 2021. november 24-i Képviselő-testületi ülés óta nem történt, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

8. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „pályázat benyújtása a KEHOP-2.1.11. kódszámú projekt felhívásra IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA céljából” tárgyú előterjesztés, valamint

18. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 4357 HRSZ-Ú KIVETT ÚT RENDELTETÉSŰ INGATLAN MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. A KÖZTEMETŐRŐL ÉS A TEMETKEZÉS RENDJÉRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

3. BESZÁMOLÓ A VÁROS 2021. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KULTURÁLIS ÉLETÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. A PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 2022. ÉVI PROGRAMTERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA ÉS A JÁNOS VITÉZ LÁTOGATÓKÖZPONT FELADATAINAK ÁTSZERVEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. A 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERV JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Jegyző

7. BESZÁMOLÓ A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019-2020. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Jegyző

8. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A KEHOP-2.1.11. KÓDSZÁMÚ PROJEKT FELHÍVÁSRA IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA CÉLJÁBÓL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és fejlesztési csoportvezető

9. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

10. KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

11. KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A KUNSÁG-MÉDIA NONPROFIT SZOLGÁLTATÓ KFT.-VEL VÁROSMARKETING ÉS A TURIZMUSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

13. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. ÉVI MUNKATERVE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

14.  A 2022. ÉVI VÁROSI ÜNNEPSÉGEK ÉS RENDEZVÉNYEK

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

15. KISKŐRÖS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. KISKŐRÖS, ÁRPÁD UTCA 8. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17.  A SPORTTELEP MEGBÍZÁSI-ÜZEMELTETÉSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 4357 HRSZ-Ú KIVETT ÚT RENDELTETÉSŰ INGATLAN MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19.  BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Bizottságok

20. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. december 15.
2.09 MB
jk4-8-2021-12-15.doc