Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2021. augusztus 27.

4-2/2021. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2021. augusztus 27-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc képviselők (11 fő), dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Aszódi János, Dénes István, Fodor Tamás, Kis Zsoltné a Bizottságok nem képviselő tagjai, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Szlanka Pálné, Aszódiné Nedró Éva, Molnár Éva, Fejesné Sipiczki Hajnalka a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Szedmák Tamás, képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

2. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZERKEZETI TERV) MÓDOSÍTÁSA TELJES ELJÁRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

3. KISKŐRÖS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK (SZERKEZETI TERV) MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

4. KISKŐRÖS VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 18/2015. (IX.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

5. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. A SPORTCSARNOK HASZNÁLATBA ADÁSA A KŐRÖSSZOLG KISKŐRÖS ÖNKORMÁNYZAT TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

7. AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ 2271 HRSZ-Ú KIVETT KÖZTERÜLET RENDELTETÉSŰ INGATLAN ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. A BÖLCSŐDEI FELADATELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

9. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK DOLGOZÓI LÉTSZÁMÁNAK BŐVÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. DÖNTÉS A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL FELVÉTELÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

12. A 73/2021. (VI.14.)  SZÁMÚ POLGÁRMESTERI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Könyvelő

378.5 KB
jk-2-2021.doc