Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. szeptember 23.

4-8/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 23-án (szerda) 14.00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (12 fő) képviselők, dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Dr. Rus János az Emergency Service Kft. ügyvezetője, Paksi Dénes tűzoltóparancsnok, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, Dr. Filus Erika a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, dr. Ba Mariann a Kiskőrös Városért Alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat fogászati kezelőegység beszerzésére és üzembe helyezésére vonatkozóan 5.503.937,- Ft értékben kötött szerződést a ZebiDent Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Kiskőrös belterület 1940 hrsz-ú ingatlan adásvételére vonatkozóan 22.000.000,- Ft értékben kötött szerződést Fekete Sándor Imrénével és Fekete Sándorral
  • Az Önkormányzat a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum energetikai felújítására vonatkozóan 35.021.369,- Ft értékben kötött szerződést a Modus Vivendi Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Küzdősportok Háza energetikai felújítására vonatkozóan 59.860.182,- Ft értékben kötött szerződést a Modus Vivendi Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum iroda energetikai felújítására vonatkozóan 26.525.136,- Ft értékben kötött szerződést a Modus Vivendi Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Petőfi Emlékmúzeum aljzatépítési, festési, fűtési, erős gyengeáram szerelési munkáira vonatkozóan 10.775.800,- Ft értékben kötött szerződést a Schlosser-Bau Kft.-vel.

Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

14. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Kiskőrös - Tabdi között létesítendő kerékpárút nyomvonalának kialakítása” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12„igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A HÁZIORVOSI HÉTKÖZI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELETI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

A tájékoztatót tartja: Emergency Service Kft. ügyvezetője

2. BESZÁMOLÓ A „KISKŐRÖS VÁROSÉRT” ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 2019. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. BESZÁMOLÓ A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

4. DÖNTÉS PETŐFI SÁNDOR SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA MEGÜNNEPLÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL

Előterjesztő: Alpolgármester
Előadó: Aljegyző

5. CSATLAKOZÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER 2021. ÉVI FORDULÓJÁHOZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. A 64/2018 SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

7. A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSÉRE KÖTÖTT FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. A GORDIUSZ INTÉZMÉNY KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

9. SZŰCS JÓZSEF UTCA KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző

10. GORKIJ UTCA KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Informatikus és hagyatéki ügyintéző

11. 170/2019 SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

12. A KISKŐRÖS 96/8 HRSZ-Ú INGATLAN MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK HASZNÁLATBA ADÁSA A KISKŐRÖSI TENISZ KLUB RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

13. A 63/2020. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MELLÉKLETÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. KISKŐRÖS - TABDI KÖZÖTT LÉTESÍTENDŐ KERÉKPÁRÚT NYOMVONALÁNAK KIALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. HORVÁTH OLGA LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

16. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

94.33 KB
jk-8-2020.docx