Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. szeptember 02.

4-7/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. szeptember 02-án (szerda) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (11 fő) képviselők, dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Aszódi János, Fodor Tamás, Kis Zsoltné a Bizottságok nem képviselő tagjai, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Molnár Éva, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Filus Tibor (1 fő) képviselő

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. A 190/2016. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens 

2. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „A NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN TÁJHÁZAK ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINEK MEGÚJULÁSÁT TÁMOGATÓ SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE ÉS ÉPÜLETFELÚJÍTÁSRA IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS” CÍMŰ KONSTRUKCIÓBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens  

4. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

5. A PETŐFI SZÜLŐHÁZ ÉS EMLÉKMÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

6. DÖNTÉS SZÜRETI MULATSÁG MEGRENDEZÉSÉRŐL

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár  

7. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV ELFOGADÁSA A VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS BIZTOSÍTÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

8. A 2711 HRSZ-Ú INGATLAN MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK HASZNÁLATBA ADÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

9. KISKŐRÖS, POZSONYI UTCA 2. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATBA ADÁSA A KISKŐRÖS VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

10. KAPONYA LÁSZLÓ GYÖRGY LAKÁSBÉRLETI JOGVISZONYÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző


ZÁRT ÜLÉS

11. „KISKŐRÖS VÁROS SZŐLÉSZETÉÉRT ÉS BORÁSZATÁÉRT” DÍJ ADOMÁNYOZÁSA (KÜLÖN ANYAG)

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Képviselő-testületi referens

304.12 KB
jk-7-2020-rendkivuli.docx