Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. október 21.

4-10/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. október 21-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Kiskőrösi Polgármesteri Hivatal Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Markó Ferenc, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (12 fő) képviselők, dr. Turán Csaba jegyző, Bacskai Klára jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Font Sándor Országgyűlési Képviselő, Dr. Szepesvári Szabolcs a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója, Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Turán Istvánné a Petőfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Dávid Edit a Kiskőrös TV főszerkesztője, Kiss Tamás a VIRA.hu magazin munkatársa, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Losoncziné Romfa Erika, Korányi Adrienn, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5. MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat a Birkózó Klub teremfelújítására vonatkozóan 25.461.378,- Ft értékben kötött szerződést a Modus Vivendi Kft.-vel
  • Az Önkormányzat közvilágítás üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan 7.264.710,- Ft értékben kötött szerződést az NKM Energia Zrt.-vel
  • Az Önkormányzat mélyépítési munkákra vonatkozóan 63.446.495,- Ft értékben kötött szerződést a Kőröskom Kft.-vel.

Ezt követően ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy:

Az 1. napirendi pont a „Tájékoztató a választókerület országgyűlési képviselőjének tevékenységéről” tárgyú előterjesztés, és

a 2. napirendi pont „Tájékoztató a járóbeteg-szakellátás működésének tapasztalatairól” tárgyú előterjesztés kerüljön felcserélésre.

12. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „Pályázat benyújtása települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” tárgyú előterjesztés, valamint

15. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM RÉSZÉRE ÚJ ISKOLASZÁRNY ÉPÍTÉSÉHEZ” tárgyú előterjesztés, valamint

16. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „AZ ÖNKORMÁNYZAT TÉRINFORMATIKAI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 12„igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁS MŰKÖDÉSÉNEK TAPASZTALATAIRÓL

A tájékoztatót tartja: Kiskunhalasi Semmelweis Kórház főigazgatója

2. TÁJÉKOZTATÓ A VÁLASZTÓKERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉNEK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A tájékoztatót tartja: Font Sándor országgyűlési képviselő

3. A PARKOLÁS BIZTOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRÓL, PARKOLÓHELY-ÉPÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL ÉS ANNAK MEGVÁLTÁSÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Jegyző

4. A MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

5. A 2. SZÁMÚ FELNŐTT FOGORVOSI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. AZ 1. SZÁMÚ GYERMEK FOGÁSZATI KÖRZET MŰKÖDTETÉSE TÁRGYÚ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

7. A KISKŐRÖSI ÓVODÁK MUNKATERVÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

9. A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT.-VEL INTÉZMÉNY ÜZEMELTETÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT KÖZFELADAT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

10. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A TOP- 4.3.1-15 KÓDSZÁMÚ „LEROMLOTT VÁROSI TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

11. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A TOP-5.2.1-15 KÓDSZÁMÚ „TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ HELYI SZINTŰ KOMPLEX PROGRAMOK” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

12. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Városüzemeltetési referens

13. A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARÁVAL KÖTÖTT HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA ÚJ MEGÁLLAPODÁS KERETÉBEN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

14. AZ 1751/8 HRSZ-Ú TELEPHELY RENDELTETÉSŰ INGATLAN MEGHATÁROZOTT TERÜLETRÉSZÉNEK INGYENES TULAJDONBA VÉTELE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

15. TULAJDONOSI HOZZÁJÁRULÁS A KISKŐRÖSI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS TECHNIKUM RÉSZÉRE ÚJ ISKOLASZÁRNY ÉPÍTÉSÉHEZ

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

16. AZ ÖNKORMÁNYZAT TÉRINFORMATIKAI RENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

17. LAKÁS BÉRBEADÁSA RÁKÓCZI ANDREA RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

18. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

1.32 MB
jk-10-2020.docx