Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. január 22

4-2/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. január 22-én (szerda) 14:00 órai kezdettel megtartott üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Nikléczi Gábor, Pethő Attila, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (11 fő) képviselők, dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra    jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Vlcskóné Csatlós Erzsébet a Kiskőrösi Óvodák igazgatója, Schäffer Tamás a Kőröskom Kft. ügyvezetője, Turán István helyi történész, dr. Kállayné Major Marina az Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézmény igazgatója, Szabadi-Maglódi Kitti a Petőfi Sándor Művelődési Központ igazgatója, Simon Gábor a Kiskőrösi Rónaszéki Fürdő vezetője, Mátyus Zoltán a Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. ügyvezetője, dr. Nagy Gabriella, Aszódiné Nedró Éva, Szlanka Pálné, Fejesné Sipiczki Hajnalka, Kutyifa Sándorné Sinkovicz Csilla, Losoncziné Romfa Erika, Molnár Éva, Chudi Barbara a Polgármesteri Hivatal munkatársai

Távol maradt: Markó Ferenc képviselő (1 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően tájékoztatta a Képviselő-testületet az 5 millió forint értéket meghaladó kötelezettség-vállalásokról, valamint jelezte, hogy írásban kiosztásra került a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató.

5 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

  • Az Önkormányzat villamosenergia megvételére vonatkozóan nettó 6.711.592,- Ft értékben kötött szerződést a MVM Partner Zrt.-vel.
  • Az Önkormányzat közvilágítás megvételére vonatkozóan nettó 9.000.000,- Ft értékben kötött szerződést a NKM Energia Zrt.-vel.
  • Az Önkormányzat a TOP-1.4.1-15 pályázat keretében új hat csoportszobás Óvoda építésének kivitelezői feladataira vonatkozóan nettó 686.000.000,- Ft értékben kötött szerződést a Schlosser-Bau Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a TOP-3.1.1-16 pályázat keretében Kiskőrös-Tabdi kerékpárutat érintő közvilágítás átépítésére vonatkozóan 30.809.248,- Ft értékben kötött szerződést az Erzol 2000 Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Záportározó területét érintő földmunkákra vonatkozóan 18.999.200,- Ft értékben kötött szerződést az Tisza-Közmű Kft.-vel.
  • Az Önkormányzat a Záportározó fedett részeibe csatlakozó csatornák, víznyelők tisztítására vonatkozóan 18.757.900,- Ft értékben kötött szerződést az Tisza-Közmű Kft.-vel.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, melynek keretében kezdeményezte, hogy a 17. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre a „KISKŐRÖS, PETŐFI S. TÉR 1 SZÁM ALATT IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A KISKŐRÖS KULTÚRÁJÁÉRT EGYESÜLET RÉSZÉRE”, valamint 18. napirendi pontként sürgősséggel kerüljön felvételre „KISKŐRÖS, POZSONYI U. 2. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A SEGÍTŐ KEZEK AZ AKTÍV ÉVEKÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG RÉSZÉRE” tárgyú előterjesztés.

Kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 11 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. TÁJÉKOZTATÓ A KISKŐRÖSI RÓNASZÉKI FÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉRŐL

A tájékoztatót tartják: Kőrösszolg Nonprofit Kft. ügyvezetője

2. A KISKŐRÖSI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

3. A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Költségvetési referens

4. KÖZÉPTÁVÚ TERVEZÉS

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

5. A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

6. AZ ÉTKEZTETÉS, HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS, NAPPALI ELLÁTÁS (IDŐSEK KLUBJA) BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN MEGKÖTÖTT ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

7. MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSE AZ ÉPÍTÉSÜGYI IGAZGATÁSI FELADATOK ÁTVÉTELE TÁRGYÁBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Közigazgatási osztályvezető

8. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSÁRA KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS FELÜLVIZSGÁLATA

Előterjesztő: Jegyző
Előadó: Költségvetési referens

9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY BÖLCSŐDÉJÉNEK 2020. ÉVI NYÁRI NYITVA TARTÁSI RENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

10. A PETŐFI SÁNDOR VÁROSI KÖNYVTÁR INTÉZMÉNY IGAZGATÓJÁNAK MEGBÍZÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

11. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA „A NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM KERETÉBEN SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉSRE IGÉNYELHETŐ TÁMOGATÁS” CÍMŰ KONSTRUKCIÓBAN

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Intézményüzemeltetési referens

12. A KŐRÖSKOM NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

13. A KŐRÖSSZOLG NONPROFIT KFT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA ÜGYRENDJÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

14. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A BELÜGYMINISZTÉRIUM ÁLTAL MEGHIRDETETT 2020. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMRA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Személyzeti és humánerőforrás referens

15. A KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

16. A KISKŐRÖS ÉS TÉRSÉGE IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Polgármesteri titkár

17. KISKŐRÖS, PETŐFI S. TÉR 1 SZÁM ALATT IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A KISKŐRÖS KULTÚRÁJÁÉRT EGYESÜLET RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

18. KISKŐRÖS, POZSONYI U. 2. SZÁM ALATTI IRODAHELYISÉG INGYENES HASZNÁLATÁNAK BIZTOSÍTÁSA A SEGÍTŐ KEZEK AZ AKTÍV ÉVEKÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Vagyongazdálkodási referens

19. LAKÁS BÉRBEADÁSA KECSKÉS ZSOLTNÉ RÉSZÉRE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Szociális ügyintéző

20. TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI 2020. ÉVI MUNKATERVÉRŐL

A tájékoztatót tartja: A Képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei

21. INTERPELLÁCIÓK, KÉRDÉSEK, TÁJÉKOZTATÓK, BEJELENTÉSEK

944 KB
jk-2-2020.doc