Képviselő-testületi jegyzőkönyv - 2020. január 15.

4/2020. sz. Képv. test. ülés

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Kiskőrös Város Képviselő-testülete 2020. január 15-én (szerda) 07:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről

Az ülés helye: Városháza Díszterme (6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.)

Jelen vannak: Domonyi László polgármester, Filus Tibor, Gmoser András, Horváth János, Kudron Tamás, Nikléczi Gábor, Pohankovics András, Szedmák Tamás, Szlovák Pál, Ungvári Ferenc (10 fő) képviselők, dr. Turán Csaba jegyző, Lucza Alexandra jegyzőkönyvvezető

Meghívottként részt vett: Aszódi János, Dénes István, Fodor Tamás, Lengyel Gábor a Bizottság nem képviselő tagjai, Kunhegyesi Ferenc Kiskőrös Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának tagja, dr. Nagy Gabriella, dr. Boldoczki Krisztina, Szlanka Pálné, Korányi Adrienn a Polgármesteri Hivatal munkatársa

Távol maradt: Markó Ferenc, Pethő Attila képviselők (2 fő)

Domonyi László polgármester köszöntötte a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapította a határozat-képességet és megnyitotta az ülést.

Ezt követően a polgármester ismertette a napirendi javaslatot, kérdés, módosító javaslat a napirenddel összefüggésben nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta azt.

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazattal a napirendet az alábbiak szerint fogadta el:


NAPIREND

1. KISKŐRÖS VÁROSÉRT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSI KÉRELME

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati referens

2. „TESTVÉR-TELEPÜLÉSI PROGRAMOK ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSEK TÁMOGAtására” CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSÁRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és beruházási referens

3. A MAGYAR KULTÚRÁÉRT ÉS OKTATÁSÉRT” CÍMŰ KÖZPONTI PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pályázati és beruházási referens

4. INGÓ VAGYON ÁTMINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Polgármester
Előadó: Pénzügyi osztályvezető

155 KB
jk-1-2020-rendkivuli.doc